ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

โปรแกรมสรุปแบบประเมินสมรรถนะ ม.3 (Excel) >>> ดาวน์โหลด…
รูปเล่ม คู่มือประเมินสมรรถนะฯ ม.3 (PDF) >>> ดาวน์โหลด…

Advertisements

ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

โปรแกรมสรุปแบบประเมินสมรรถนะ ป.6 (Excel) >>>  ดาวน์โหลด…
รูปเล่ม คู่มือประเมินสมรรถนะฯ ป.6 (PDF) >>> ดาวน์โหลด…